Πολιτική απορρήτου

Εμείς (“Εμείς”, “Εμείς” ή “μας”) δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και το απόρρητό σας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δημιουργήθηκε για να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με τον ιστότοπο immediatebyte.org (ο “Ιστότοπος”).

Θα τηρούμε τις ακόλουθες αρχές:

 • Να είστε διαφανείς όσον αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν:

Είναι σημαντικό για εμάς να έχετε ανά πάσα στιγμή όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας ή όταν συμφωνείτε να ξεκινήσετε συναλλαγές με μια πλατφόρμα συναλλαγών τρίτου μέρους. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνικές και μέτρα που αποσκοπούν στο να σας παρέχουμε σχετικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, με τον κατάλληλο τρόπο και χρόνο.

Επιπλέον, εάν διαπιστώσουμε ότι απαιτείται να σας παρέχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, θα σας τις παρέχουμε στον κατάλληλο χρόνο και τόπο.

Είμαστε επίσης ευτυχείς να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε και να σας παράσχουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεστε, με την επιφύλαξη των νομικών περιορισμών. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς στέλνοντας ένα email στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

 • Να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική:

Οι σκοποί για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διάθεση του Ιστότοπου σε εσάς και την παροχή σύνδεσης με πλατφόρμες συναλλαγών τρίτων (οι “Υπηρεσίες”), τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στον Ιστότοπο, τη βελτίωση των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του Ιστότοπου), την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας, την εκτέλεση επιχειρηματικών και διοικητικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την παροχή των Υπηρεσιών στους χρήστες του Ιστότοπου και/ή την τήρηση τυχόν νομικών και/ή κανονιστικών απαιτήσεων.

Επιπλέον, θα επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν προκειμένου να κατανοήσουμε τις προσωπικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.

 • Να επενδύσουμε σημαντικούς πόρους για να σεβαστούμε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν:

Διαθέτουμε σημαντικούς πόρους για να σας επιτρέψουμε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων. Ως εκ τούτου, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς οποτεδήποτε επιθυμείτε να επανεξετάσετε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, να μας ζητήσετε να τα τροποποιήσουμε, να τα διαγράψουμε, να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένους σκοπούς ή γενικά, ή να τα διαβιβάσουμε σε εσάς ή σε τρίτο μέρος. Θα εκπληρώσουμε τις επιθυμίες σας σύμφωνα με το νόμο.

 • Για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας:

Αν και δεν μπορούμε να υποσχεθούμε απόλυτη προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, μπορούμε να υποσχεθούμε ότι χρησιμοποιούμε και θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ένα ευρύ φάσμα μέσων και μέτρων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν.

Πλήρης Πολιτική Απορρήτου

1. Το πεδίο εφαρμογής;

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία για φυσικά πρόσωπα και πώς τα συλλέγει, τα χρησιμοποιεί, τα μοιράζεται με τρίτους, τα διασφαλίζει, τα επεξεργάζεται κ.λπ.

Στην παρούσα Πολιτική, ο όρος “Προσωπικά Δεδομένα” αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή σε συνδυασμό με πρόσθετες πληροφορίες που έχουμε ή στις οποίες έχουμε πρόσβαση.

Στην παρούσα Πολιτική, η “επεξεργασία” των Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται σε κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελούνται σε Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, διάρθρωσης, αποθήκευσης, προσαρμογής ή τροποποίησης, ανάκτησης, διαβούλευσης, χρήσης, γνωστοποίησης με διαβίβαση, διάδοσης ή άλλης διάθεσης, ευθυγράμμισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής Προσωπικών Δεδομένων.

Οι Υπηρεσίες μας προορίζονται για το γενικό κοινό και δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε ή ζητάμε εν γνώσει μας πληροφορίες από άτομα κάτω των 18 ετών ούτε επιτρέπουμε εν γνώσει μας σε τέτοια άτομα να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Εάν μάθουμε ότι συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με ένα παιδί, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διαγράψουμε τις πληροφορίες αυτές το συντομότερο δυνατό.

2. Πότε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς;

Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, τα κανάλια υπηρεσιών και τον Ιστότοπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα Μας παρέχετε ενεργά τα Προσωπικά Δεδομένα και σε άλλες περιπτώσεις, θα συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για εσάς εξετάζοντας και αναλύοντας τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή/και των καναλιών υπηρεσιών μας ή θα λαμβάνουμε τα δεδομένα σας από τρίτους συνεργάτες μας.

3. Καμία υποχρέωση παροχής προσωπικών δεδομένων στην Εταιρεία και οι επιπτώσεις της

Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη παροχή αυτών των Προσωπικών Δεδομένων θα μας εμποδίσει να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες, θα εμποδίσει τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς ή/και θα προκαλέσει δυσλειτουργία των Υπηρεσιών και του Ιστότοπου.

4. Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε; Προσωπικά δεδομένα Συλλέγουμε κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο:

οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες καταγραφής της διαδικτυακής δραστηριότητας, πληροφορίες κίνησης (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της διεύθυνσης IP, του χρόνου πρόσβασης, της ημερομηνίας πρόσβασης, των σελίδων που επισκεφτήκατε στο διαδίκτυο και σε κινητά, της γλώσσας που χρησιμοποιήσατε, των αναφορών συντριβής λογισμικού και του τύπου του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιήσατε. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να μην σας ταυτοποιούν προσωπικά και, ως εκ τούτου, να μην αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα.

Προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς: οποιαδήποτε Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με τη θέλησή σας όταν επικοινωνείτε με μια πλατφόρμα συναλλαγών τρίτου μέρους μέσω Εμάς.

Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε ειδικά για την υποβολή σε πλατφόρμες τρίτων μερών προκειμένου να κάνετε συναλλαγές : οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το πλήρες όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

5. Οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και η νομική τους βάση

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα και σύμφωνα με την κατάλληλη νομική βάση.

Η Εταιρεία δεν θα επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, εκτός εάν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή. Οι νομικές βάσεις σύμφωνα με τις οποίες η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν είναι οι ακόλουθες:

 • Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτό αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες παρέχετε συγκεκριμένα τα στοιχεία σας μέσω του Ιστότοπου, ώστε να μπορούμε να τα υποβάλουμε σε πλατφόρμα συναλλαγών τρίτων.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος. Για παράδειγμα, με σκοπό τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας ή για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς αποστέλλοντας ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή.

Ο παρακάτω κατάλογος περιγράφει τους σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν και τη νομική βάση για κάθε τέτοια επεξεργασία:

ΣκοπόςΝομική βάση
1Προκειμένου να υποβάλουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους κατόπιν αιτήματός σας για να προσεγγίσουμε την ψηφιακή τεχνολογία, η tradingWe μπορεί να συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν για να τα υποβάλει σε τρίτους, εάν το ζητήσετε ρητά.Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
2Προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματα, τα αιτήματα και/ή τα παράπονά σαςΗ επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν είναι απαραίτητη προκειμένου να απαντήσουμε σε ερωτήματα που έχετε σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.
3Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τυχόν νομικές υποχρεώσεις ή δικαστικές ή διοικητικές εντολέςΕπεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις διάφορες νομικές υποχρεώσεις μας.Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.
4Για να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες μαςΜπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες μας. Η εν λόγω επεξεργασία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τυχόν αρχεία καταγραφής ατυχημάτων ή άλλες αναφορές δυσλειτουργίας που λαμβάνονται σε σχέση με τις Υπηρεσίες.Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.
5Για να αποτρέψουμε την απάτη, την καταχρηστική χρήση των Υπηρεσιών μαςΗ επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.
6Για την εκτέλεση και τη διατήρηση διαφόρων δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες μας.Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν λειτουργίες back-office, δραστηριότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης, λήψη στρατηγικών αποφάσεων, μηχανισμούς εποπτείας κ.λπ.Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.
7Για την πραγματοποίηση αναλύσεων, συμπεριλαμβανομένης της στατιστικής ανάλυσηςΧρησιμοποιούμε διάφορα αναλυτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών) για τη λήψη αποφάσεων σε διάφορα ζητήματα.Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.
8Για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία μας και τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεωνΜπορούμε να επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς προκειμένου να προστατεύσουμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία μας ή τρίτων μερών, σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών μας.Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.

6. Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να μοιραστεί τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν με τρίτους που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως παρόχους αποθήκευσης και φιλοξενίας, πληροφορίες διεύθυνσης IP, ανάλυση της εμπειρίας των χρηστών και ερευνητικές, αναλυτικές, τεχνικές και διαγνωστικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε συγκεκριμένα να υποβάλλουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν σε πλατφόρμες συναλλαγών τρίτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που θα μας παρέχετε για τον σκοπό αυτό σε αυτά τα τρίτα μέρη και η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από αυτά θα υπόκειται στις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Ενδέχεται να μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με πολλαπλές πλατφόρμες συναλλαγών τρίτων.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν με τις συνδεδεμένες οντότητες και τους επιχειρηματικούς εταίρους της, οι οποίοι της παρέχουν πόρους που επιτρέπουν στην Εταιρεία να εμπλουτίζει και να βελτιώνει το επίπεδο των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχει στους χρήστες της.

Η Εταιρεία μπορεί να μοιραστεί τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν με κυβερνητικές, τοπικές, επίσημες και ρυθμιστικές αρχές, καθώς και αν η αποκάλυψη αυτή απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.

Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν σε πιθανούς αγοραστές ή επενδυτές ή δανειστές της Εταιρείας ή/και οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, ή σε περίπτωση οποιασδήποτε παρόμοιας συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή/και οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει η Εταιρεία) ή/και σε σχέση με οποιαδήποτε συγχώνευση, αναδιοργάνωση, ενοποίηση ή πτώχευση της Εταιρείας ή/και οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει η Εταιρεία.

7. Cookies και υπηρεσίες τρίτων

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε ορισμένες υπηρεσίες τρίτων, όπως εταιρείες ανάλυσης ή εταιρείες που παρέχουν διαφημίσεις στον Ιστότοπό μας, οι οποίες ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies ή άλλες τεχνολογίες, και οι εν λόγω πρακτικές και πάροχοι υπόκεινται στις δικές τους πολιτικές.

Το cookie (το οποίο είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου) εγκαθίσταται στη συσκευή μέσω της οποίας επισκέπτεστε ή έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Τα cookies επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με εσάς και τη συμπεριφορά σας, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία σας ως χρήστης, να απομνημονεύονται οι προτιμήσεις και οι ρυθμίσεις σας και να προσαρμόζονται και να σας προσφέρονται προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την εκτέλεση αναλύσεων.

Ορισμένα από τα cookies που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε είναι cookies συνεδρίας, τα οποία μεταφορτώνονται προσωρινά στη συσκευή σας και διαρκούν μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού, ενώ άλλα είναι μόνιμα cookies, τα οποία παραμένουν στη συσκευή σας αφού σταματήσετε να περιηγείστε στον Ιστότοπο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τον Ιστότοπο να σας θυμάται ως επισκέπτη που επιστρέφει όταν επιστρέφετε στον Ιστότοπο.

Τύποι cookies:

Τα cookies που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ταξινομούνται ανάλογα με τη λειτουργικότητά τους, ως εξής:

Τύπος CookieΣκοπόςΠρόσθετες πληροφορίες
Αυστηρά απαραίτητα CookiesΑυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορέσετε να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που έχετε ζητήσει. Χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουμε το περιεχόμενό μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.Τέτοια cookies είναι απαραίτητα για να βοηθήσουν τη συσκευή σας να κατεβάσει ή να μεταδώσει πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο, να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του και να επιστρέψετε σε σελίδες που έχετε επισκεφθεί προηγουμένως.Αυτά τα cookies συλλέγουν Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως το όνομα χρήστη και η τελευταία ημερομηνία σύνδεσης, και σας αναγνωρίζουν ως συνδεδεμένους στον Ιστότοπο.Αυτά τα cookies διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού (cookies περιόδου λειτουργίας).
Cookies λειτουργικότηταςΑυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον Ιστότοπο και μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές και τις προτιμήσεις σας.Αυτά τα cookies επιβιώνουν μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης ιστού σας και διαρκούν μέχρι την ισχύουσα ημερομηνία λήξης τους.
Cookies επιδόσεωνΑυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με την απόδοση του ιστοτόπου και για τη δοκιμή και τη βελτίωση της απόδοσης αυτής, προκειμένου να παρέχεται καλύτερη εμπειρία χρήσης. Επιπλέον, μας επιτρέπουν να εκτελούμε αναλυτικές λειτουργίες στον Ιστότοπο.Αυτά τα cookies συλλέγουν ανωνυμοποιημένα δεδομένα που δεν σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.Αυτά τα cookies ισχύουν για διαφορετικά χρονικά διαστήματα.Ορισμένα διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ενώ άλλα έχουν απεριόριστη περίοδο ισχύος.

Αποκλεισμός και αφαίρεση των cookies

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε και να διαγράψετε ορισμένα ή όλα τα cookies. Παρακαλούμε δείτε τους παρακάτω συνδέσμους με οδηγίες για το πώς να το κάνετε αυτό σε σχέση με ορισμένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο:

 • Firefox
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Σαφάρι

Σημειώστε, ωστόσο, ότι εάν το κάνετε αυτό, ορισμένα ή όλα τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του Ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως προβλέπεται.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ

ΑΥΤΉ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ, Η ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΥΤΉ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΙ ΣΉΜΑΤΑ DO-NOT-TRACK.

8. Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν

Η Εταιρεία διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, τις πολιτικές και τις εντολές που ισχύουν για εμάς.

Θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτες πλατφόρμες συναλλαγών για μια περίοδο 12 μηνών και με τη συγκατάθεσή μας θα το κάνουμε για επιπλέον 12 μήνες.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν δεν διατηρούνται για περισσότερο χρόνο από τον απαιτούμενο, επανεξετάζουμε περιοδικά τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για να εξετάσουμε εάν κάποια Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να διαγραφούν.

9. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό

Προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα (δηλαδή σε δικαιοδοσίες διαφορετικές από εκείνη στην οποία διαμένετε) ή σε διεθνείς οργανισμούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία λαμβάνει τις κατάλληλες εγγυήσεις για να διασφαλίσει την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν και να εξασφαλίσει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων διαθέτουν εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων.

Εάν είστε κάτοικος του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος), σημειώστε ότι αυτές οι εγγυήσεις και η προστασία θα είναι διαθέσιμες εάν πληρούνται τα ακόλουθα:

 • Η διαβίβαση γίνεται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό που η Επιτροπή της ΕΕ έχει αποφασίσει ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας στα Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάζονται σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (“ΓΚΠΔ”).
 • Η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με νομικά δεσμευτική και εκτελεστή πράξη μεταξύ δημόσιων αρχών ή φορέων σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ- ή
 • Η διαβίβαση είναι σύμφωνη με τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ. Οι ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να σας παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τις διασφαλίσεις που εφαρμόζει για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν και τα οποία διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

10. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ενέχει η επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, ούτε αντιπροσωπεύουμε, ότι θα υπάρχει απόδοση χωρίς σφάλματα όσον αφορά το απόρρητο των Προσωπικών σας Δεδομένων, και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, επακόλουθη ή τιμωρητική ζημία που σχετίζεται με τη χρήση ή τη δημοσιοποίηση Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αποκάλυψης Προσωπικών Δεδομένων λόγω σφαλμάτων στη μετάδοση, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων ή άλλων αιτιών πέραν του εύλογου ελέγχου μας.

Ενδέχεται να μας ζητηθεί, λόγω νομικών ή άλλων υποχρεώσεων εκτός του ελέγχου Μας, να διαβιβάσουμε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν σε τρίτους, όπως δημόσιες αρχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουμε περιορισμένο έλεγχο του επιπέδου προστασίας που παρέχεται στα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν από αυτά τα τρίτα μέρη.

Οποιαδήποτε μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι πλήρως ασφαλής. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν μπορεί να διασφαλίσει την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν όταν μεταφέρονται μέσω του διαδικτύου σε εμάς.

11. Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων μερών

Ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή/και εφαρμογές τρίτων. Η Εταιρεία δεν ελέγχει αυτούς τους ιστότοπους και τις εφαρμογές, ούτε τη συλλογή και/ή την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν από αυτούς τους ιστότοπους και τις εφαρμογές, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς τους ιστότοπους και τις εφαρμογές, ούτε για τις πολιτικές και τις δραστηριότητες προστασίας προσωπικών δεδομένων τους. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για οποιεσδήποτε ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω τέτοιων ιστότοπων ή/και εφαρμογών.

Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε ιστότοπους ή/και εφαρμογές τέτοιων τρίτων μερών, σας συνιστούμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου τους πριν από τη χρήση αυτών των ιστότοπων ή/και εφαρμογών και πριν από τη γνωστοποίηση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

13. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν

Γενικά, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να σας παρέχουμε επιβεβαίωση για το αν συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς από εμάς, να ζητήσετε να επανεξετάσετε τα δεδομένα αυτά, να διορθώσετε το περιεχόμενό τους, εάν ισχύει, και να διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα που δεν απαιτούνται πλέον από εμάς. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τη συγκατάθεσή σας σε ορισμένη επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών.

Εάν είστε κάτοικος ΕΟΧ, διαβάστε την παρακάτω ενότητα:

Δικαιούστε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να στείλετε αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία επιβεβαίωση σχετικά με το αν γίνεται ή όχι επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν και, εάν συμβαίνει αυτό, πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα και τις ακόλουθες πληροφορίες: (1) τους σκοπούς της επεξεργασίας- (2) τις κατηγορίες των σχετικών Προσωπικών Δεδομένων- (3) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα γνωστοποιηθούν τα Προσωπικά Δεδομένα, ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή διεθνείς οργανισμούς- (4) εάν είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα Προσωπικά Δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της περιόδου αυτής, (5) την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητήσετε από την Εταιρεία τη διόρθωση ή τη διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν ή να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία- (6) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή- (7) εάν τα Προσωπικά Δεδομένα δεν συλλέγονται από εσάς, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την πηγή τους- (8) την ύπαρξη κατάρτισης προφίλ- και (9) εάν τα Προσωπικά Δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα εκτός ΕΟΧ ή σε διεθνή οργανισμό, τις κατάλληλες εγγυήσεις σχετικά με τη διαβίβαση.

Η Εταιρεία παρέχει αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και μπορεί να χρεώσει εύλογη αμοιβή για τυχόν περαιτέρω αντίγραφα που θα ζητήσετε. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν ζητήσετε διαφορετικά, οι πληροφορίες θα παρέχονται σε κοινώς χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή.

Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των Προσωπικών Δεδομένων δεν πρέπει να θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. Επομένως, εάν το αίτημα θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων, η Εταιρεία μπορεί να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας ή να το κάνει με περιορισμένο τρόπο.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία τη διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, μεταξύ άλλων με την παροχή συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής

ισχύουν οι ακόλουθοι λόγοι: (α) τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία, (β) ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος για την επεξεργασία, (γ) αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο μέρος, και δεν υπάρχουν υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, (δ) αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, (ε) τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία- ή (στ) τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν πρέπει να διαγραφούν για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται η Εταιρεία.

Το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη (α) για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους στην οποία υπόκειται η Εταιρεία- ή (β) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: (α) η ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων αμφισβητείται από εσάς, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην Εταιρεία να επαληθεύσει την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους, (γ) η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, (δ) εάν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων- ή (ε) εάν τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, στο βαθμό που σχετίζονται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση.

Εάν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν έχει περιοριστεί κατόπιν αιτήματός σας, τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα, με εξαίρεση την αποθήκευση, υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει στην Εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν (α) η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, και (β) η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματός σας στη φορητότητα των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν να διαβιβαστούν απευθείας από την Εταιρεία σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Η άσκηση του δικαιώματός σας στη φορητότητα των δεδομένων δεν θίγει τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματα της Εταιρείας που απορρέουν από το δικαίωμά σας στη διαγραφή. Επιπλέον, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ που βασίζεται στα εν λόγω έννομα συμφέροντα. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, στο βαθμό που αυτή σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας που μας δώσατε για τον σκοπό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή που έχει συσταθεί από ένα κράτος μέλος για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, όπως περιγράφονται στην παρούσα ενότητα 13, ενδέχεται να περιορίζονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται η Εταιρεία.

Σας παρέχουμε τις πληροφορίες που ζητήσατε σύμφωνα με τα δικαιώματά σας που περιγράφονται στο παρόν τμήμα 13 χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτήσεων. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε τέτοια παράταση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας, μαζί με τους λόγους της καθυστέρησης.

Οι πληροφορίες που ζητούνται σύμφωνα με τα δικαιώματά σας που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα 13 παρέχονται δωρεάν, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα ενότητα 13. Όταν τα αιτήματα είναι προφανώς αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, μπορούμε είτε (α) χρεώνει εύλογο τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος της παροχής των πληροφοριών ή της επικοινωνίας ή της ανάληψης της ζητούμενης δράσης- ή (β) να αρνηθεί να ενεργήσει σύμφωνα με την αίτηση.

Η Εταιρεία μπορεί να σας ζητήσει να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, προκειμένου να ικανοποιήσει το αίτημά σας σύμφωνα με τα δικαιώματά σας που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα 13, εάν έχουμε εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα.

12. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Ενδέχεται να τροποποιούμε, από καιρό σε καιρό, τους όρους της παρούσας Πολιτικής. Κάθε φορά που τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική, θα σας ενημερώνουμε για τις τροποποιήσεις αυτές δημοσιεύοντας την ενημερωμένη Πολιτική στον Ιστότοπο. Επιπλέον, όταν κάνουμε σημαντικές τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώνουμε για τις τροποποιήσεις αυτές μέσω των μέσων επικοινωνίας που θεωρούμε εύλογα κατάλληλα για να σας ενημερώσουμε για τις τροποποιήσεις αυτές και δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σχετικά με τις τροποποιήσεις αυτές στον Ιστότοπο. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευση της επικαιροποιημένης Πολιτικής στον Ιστότοπό μας.